fbpx

Zeka Testi Nedir?


Zeka testleri, her yaştan bireyin algı, dikkat ve bellek fonksiyonları hakkında bilgi veren standart testlerdir. Bu testler aracılığıyla bireyin bilişsel gelişiminin yaş düzeyi ile uyumlu olup olmadığının anlaşılması, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, bu belirlemelere bağlı olarak bireyin gündelik hayatta karşılaşacağı güçlükler hakkında öngörü edinilmesi amaçlanır.

Yapılan test uygulaması sonucunda hem bireyin test sürecinde sergilediği tutumlar hakkında detaylı bir rapor hazırlanır, hem de bireyin zeka yaşına ilişkin bir puanlama yapılır. Yine elde edilen bu test raporu dikkate alınarak yapılacak faaliyetler sonucunda test ileri bir tarihte tekrarlanır ve kaydedilen gelişim hakkında bilgi edinilir.

Hangi Zeka Testini Yaptırmalıyım?

Öncelikle hangi zeka testinin uygulanması gerektiğine bir psikolog veya psikiyatrist karar verir. Testi alanında uzman ve sertifika sahibi psikologlar uygular. Ülkemizde sıklıkla uygulanan zeka testleri şunlardır;

Wisc-R Zeka Testi

Wisc IV Zeka Testi

Wais Zeka Testi

Bayley Bebekler için Zeka Testi

Porteus Labirentleri Testi

Stanfort – Binet Zeka Testi

Goodenough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

Cattell Zeka Testi

Leiter Uluslararası Zeka Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Gördüğünüz bu testlerin uygulanacağı yaş aralıkları, uygulama biçimleri ve uygulama amaçları farklılık göstermektedir. Zeka testlerinin isimlerine tıklayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Bu testlerin her birinin güçlü ve zayıf yönleri olmakla birlikte, içlerinde en sık kullanılanları ve daha detaylı bilgi verenleri Wisc-R ve Ankara Gelişim Tarama Envanteri‘dir. Bu iki test kapsamlı bilgi vermeleri bakımından sıklıkla kullanılır, psikoloji alanında çalışan uzmanlar arasında kabul görür.

Hangi Durumlarda Zeka Testi Uygulanması Önerilir?

• Çocukların herhangi bir dikkat veya öğrenme sorunun olup olmadığının değerlendirilmesinde

• Çocuğun okul olgunluğuna erişmiş olup olmadığının belirlenmesinde

• Üstün yetenekli çocukların zihin profillerinin belirlenmesinde

• Zihinsel engelli olma şüphesi olan çocukların değerlendirilmesinde

 

Şu durumlarda kişinin yaş düzeyinin altında performans sergilediği düşünülebilir;
• Okuma, yazma ve aritmetik becerilerde yetersizlik,
• Öğrenme hızında yavaşlık gibi okul performansıyla ilgili becerilerde eksiklikler,
• Sosyal ortamlara uyum sağlayamama,
• Günlük ihtiyaçlarını kendi başına gidermekte zorlanma gibi büyüme ve gelişime dair eksiklikler gösterme.

Şu durumlarda kişinin yaş düzeyinin üzerinde performans sergilediği düşünülebilir;
• Güçlü merak duygusu ve hafıza,
• Akıl yürütme becerisine sahip olma ve yüksek öğrenme hızı,
• Zengin bir kelime hazinesi, kavram bilgisi ve dil becerilerinin gelişmiş olması,
• Hayal gücü ve yaratıcılığın yüksek olması.

 

Zeka testi uygulamaları hakkında detaylı bilgi edinmek için İLETİŞİM

 

 

Facebook Yorumları


Bir yorum yap