fbpx

WISC-R Testi Nedir?


WISC-R Zeka testi ülkemizde uygulanan zeka testleri arasında geçerlilik ve güvenirliliği en yüksek olan testlerden biridir. Güvenirliliğinin yüksek olması ve çok tercih edilmesinin sebepleri farklı yetenekleri ölçebilir olmasından ve detaylı veri sağlamasından kaynaklanır. 

WISC-R testi, Amerikalı psikolog Dr. David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla geliştirilmiş bireysel zeka testidir. Önceleri yetişkinler için uygulanan bu test daha sonra düzenlemeler yapılarak çocuklarda da uygulanabilir hale getirilmiş, güncellenmiş ve geliştirilmiştir.

Test performans ve sözel kısım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her bölümde 5 alt test ve bir yedek test olmak üzere 6 test vardır. Soruların yönergelere uygun bir şekilde çocuğa sorulması ve çocuktan bu soruları cevaplaması istenerek uygulanmaktadır.

WISC-R Zeka Testi Hangi Durumlarda ve Kimlere Uygulanır?

WISCR-R Zeka Testi 6-16 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik bir testtir. Bireysel bir test olduğu için grup şeklinde değil bir oturumda sadece bir kişiye uygulanabilir. Uygulama ve soru – cevap kısmı vardır. Test yaklaşık 1 saat sürer ve bu süre yaşa göre farklılık gösterebilir. Test zeka puanını bulmak için kullanılsa da daha çok öğrenme problemleri gibi sıkıntıları tanımlamak, rehabilitasyon ve eğitim programı hazırlamak için kullanılır. Çocuğun zihinsel gelişimi hakkında bilgi verir ve olası sorunlarda erken önlem almak için kullanılır.

WISC-R Zeka Testi Soruları Nelerdir?

Wisc-r zeka testi soruları 2 ana başlıktan oluşur.

A) Sözel Alt Testler

1.Genel Bilgi; Çocuğun doğal ve okul çevresi ile kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığını ve bu bilgi seviyesini gösteren bir alt testtir.
2.Benzerlikler; Çocuğun iki olgu veya nesne arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını ve bu durumu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3.Aritmetik; Çocuğun dikkatini bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması yapılan bir alt testtir.
4.Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği kelime sayısını ve kelimeleri ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5.Yargılama; Durum değerlendirmesi, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal gelişmişlik düzeyini gösteren bir alt testtir.
6.Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları hatırlama kabiliyetini gösteren bir alt testtir.

B) Performans Alt Testleri

1.Resim Tamamlama; Çocuğun dikkatini görsel uyaranlara yoğunlaştırabilme yeteneğiyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan ayrıntıları tespit etmesi istenir.
2.Resim Düzenleme; Olaylar serisini anlama, neden – sonuç ilişkisi kurabilme, olayları değerlendirme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3.Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyon kurarak parçadan bütüne giderken ön tahmin ve sezgi yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4.Parça Birleştirme; Görsel – hareketsel koordinasyon kurarak parça – bütün ilişkisini anlamayla ilgilidir.
5.Şifre; Çalışma hızı, görsel – hareketsel koordinasyon, sıralama, psiko-motor hız, görsel uyaranları hatırlama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6.Labirentler; El – göz koordinasyonu ve figür – zemin farkındalığı ile ilgili bir alt testtir.

WISC-R Zekâ Testi Yorumlama

Sözel ve performans becerilerinin birbirleriyle ilişkisi, zeka puanından daha önemli bir veridir. Çünkü testin uygulanmasını engelleyen özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, ruhsal problem, geç konuşma gibi problematik alanlar sonucu olumsuz etkileyebilir. Çocuk bu alanlarda eğitime tabi tutulur ve test tekrar edilirse sözel beceriler ve performans becerileri yükselebilir. Bu durumda çocuk teste daha yüksek beceri ile katılır ve testte daha yüksek başarı sergileyebilir. 

Test hakkında daha detaylı bilgi için BURAYA TIKLAYINIZ

Facebook Yorumları


Bir yorum yap